Het team

Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op onze school hoge prioriteit. Ook leerkrachten werken volgens de daltonwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit. Zij werken samen en reflecteren op het eigen handelen. De kracht van dalton ligt in het team van docenten. Het daltononderwijs zet ook sterk in op maatjesleren van scholen en leerkrachten binnen en buiten de eigen regio.

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.

Al onze leerkrachten zijn Dalton gecertificeerd. Daarnaast werken zij vanuit hun hart aan onze missie om kinderen te helpen opgroeien tot onbevreesde volwassenen.

 

Maak kennis met ons team:

Astrid Claessens

directeur

lees meer

Har Linssen

leerkracht van groep 1/2 en plaatsvervanger van de directeur

lees meer

Wendy Dassen

intern begeleider

lees meer

Ilva Ploum

leerkracht van groep 1/2

lees meer

Jules Kostjens

leerkracht van groep 3

lees meer

Kim Vanderheijden

leerkracht van groep 4

lees meer

Inge Jansson

leerkracht van groep 4

lees meer

Mieke Hortulanus

leerkracht van groep 5/6

lees meer

Dave Janssen

leerkracht van groep 6/7

lees meer

Mickey Goertz

leerkracht van groep 7/8

lees meer

Hélène Swart

administratie

lees meer

Eddy & John

conciërges

lees meer