Het team

Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op onze school hoge prioriteit. Ook leerkrachten werken volgens de daltonwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit. Zij werken samen en reflecteren op het eigen handelen. De kracht van dalton ligt in het team van docenten. Het daltononderwijs zet ook sterk in op maatjesleren van scholen en leerkrachten binnen en buiten de eigen regio.

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.

Al onze leerkrachten zijn Dalton gecertificeerd. Daarnaast werken zij vanuit hun hart aan onze missie om kinderen te helpen opgroeien tot onbevreesde volwassenen.

Hieronder vind je een bestand met daarin de werkdagen/groepsbezetting van alle teamleden. 
En maak je kennis met ons team.

Maak kennis met ons team:

Astrid Claessens

directeur

Meer info

Har Linssen

leerkracht van groep 1/2 en plaatsvervanger van de directeur

Meer info

Wendy Dassen

intern begeleider

Meer info

Ilva Ploum

leerkracht van groep 1/2

Meer info

Ida Loijen

leerkracht van groep 1/2

Meer info

Tikalle Bouwman

Onderwijsassistente groep 1, 2, 3

Meer info

Jules Kostjens

leerkracht van groep 3

Meer info

Nick van Lieshout

leerkracht van groep 3, 4 en 5

Meer info

Dave Janssen

leerkracht van groep 4

Meer info

Mieke Hortulanus

leerkracht van groep 5

Meer info

Savannah Peters

Onderwijsassistente groep 5, 6, 7

Meer info

Ruben Hameleers

leerkracht

Meer info

Inge Jansson

leerkracht

Meer info

Jelle Uringa

leerkracht van groep 7

Meer info

Mickey Goertz

leerkracht van groep 8

Meer info

Kim Vanderheijden

leerkracht

Meer info

Lars (& John)

conciërges

Meer info

Hélène Swart

administratie

Meer info