Beleidsdocumenten

Schoolplan en schoolgids

Als school willen wij ons steeds blijven ontwikkelen. Daarom maken we elke vier jaar een plan voor de komende jaren waarin we beschrijven hoe we werken aan het verbeteren van ons onderwijs. Het schoolplan is een verplicht document dat door ons bestuur en de medezeggenschapsraad wordt goedgekeurd. Na vaststelling van dit document sturen wij het ook naar de Inspecteur van het Onderwijs. De schoolgids schrijven we voor ouders. Hierin vind je hoe wij werken en vanuit welke visie en missie wij ons onderwijs vorm geven.