Leerlingenraad

We vinden het belangrijk dat je als leerling je stem laat horen. Je telt mee en maakt zo spelenderwijs kennis met democratische overleg. We willen graag dat je uitspreekt over de gang van zaken omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne en veilige school. Daarom hebben we een leerlingenraad. Die vergadert vier tot vijf keer per jaar. Afina is de contactpersoon voor de leerlingenraad en vergadert samen met de leerlingen.

De leerlingenraad:

  • is het miniparlement van de minisamenleving school
  • is een oefenterrein in democratie
  • brengt leven in de brouwerij vanuit de blik van de leerling
  • is een minivakbond die de belangen van de leerlingen behartigt
  • is een goed forum om problemen op school op te lossen
Leerlingenraad 2023-2024:

Dit schooljaar bestaat onze leerlingenraad uit: Annelore en Huub (groep 5), Hugo en Lima (groep 6), Quinn en Viktor (groep 7) en Twan en Fie (groep 8).