De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is betrokken bij onze school en vervult de rol van ‘critical friend’. De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid en de ontwikkeling van de school. Zij geeft advies of instemming op de terreinen waar zij dat recht heeft.

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De directeur wordt regelmatig uitgenodigd voor overleg en is dan aanwezig bij een deel van de vergadering.

De medenzeggenschap bestaat uit:

  • Lonneke Bevers, Nicolien Nagtzaam en Wouter Perry (namens de ouders) en
  • Inge Jansson, Har Linssen en Tikalle Bouwman (afgevaardigde MR-leden vanuit het team).

De voorzittersrol ligt wisselend bij een van de ouders. De secretarisrol ligt bij een teamlid. De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr.bundeling@komleren.nl

Notulen