Vertrouwenspersoon

We willen dat iedereen op school zich veilig voelt. Daar werken we elke dag aan. Het kan toch zijn dat je daar met iemand over wil praten. In school is Jules Kostjens, de leerkracht van groep 3, de vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders.

Stichting kom Leren en daarmee ook onze school, beschikt eveneens over een onafhankelijke, externe vertouwenspersoon. Dit is Roland de Vries. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing mogelijk is. Ook bekijkt hij samen met je of de gebeurtenis aanleiding geeft voor het indienen van een klacht. Hij is bereikbaar via roland@rolanddevries.nl

Onze klachtenregeling vind je onder de link: Klachtenregeling kom Leren