Leerlingen ondersteuning

Door onze daltonmanier van werken kunnen wij veel kinderen voldoende ruimte bieden om zich op een eigen wijze te ontwikkelen, om te leren en te groeien. Wij zijn echter een gewone basisschool en zullen daarom altijd bij aanmelding met jullie ouders bekijken of we je kind de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft.

We hebben als school een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin we beschrijven wat we wel en niet kunnen bieden. Dit SOP vind je onder onderstaande link.

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland

Voor meer informatie over hoe wij samen werken, verwijzen wij je naar deze website.