Leven is een kunst

Onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leren en werken. We bieden een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten van en met elkaar leren. Bij onze manier van werken staat het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerkend leren voorop. Wij vinden dat onderwijs leerlingen cultureel en moreel mag vormen, zodat ze zelfredzaam zijn en zich sociaal verantwoordelijk voelen. Zo zijn ze geoefend in, gewend aan en voorbereid op het leven, het werken en het samenleven in hun toekomstige maatschappij. De 21ste eeuw is bij ons al lang begonnen!

Leren en leven zijn bij ons dus verweven tot kunst!

De Bundeling is een relatief kleine school en dat heeft zo zijn voordelen. Iedereen kent elkaar. Dat voelt veilig en vertrouwd. Bovendien is het contact tussen ouders, kinderen, leerkrachten en schoolleiding gemakkelijk gelegd. Een enthousiast team verzorgt, vanuit de principes van het daltononderwijs, een ervarings- en ontwikkelingsgericht lesprogramma voor kinderen van 4 tot 12 jaar.