Buitenschoolse opvang & overblijven

Buitenschoolse opvang

Het aanbieden van voor- en naschoolse opvang gebeurt door onze kindpartner MIK BSO Buitenste Binnen. Dit is een zelfstandige organisatie waarmee we samenwerken. De BSO maakt gebruik van onze kindernatuurtuin en buitenruimte. Voor informatie en aanmelding klik hier.

Tussenschoolse opvang/overblijven op De Bundeling

De kinderen van alle groepen kunnen in de middagpauze op school overblijven. Dit gebeurt onder toezicht en leiding van leerkrachten en een team van vrijwilligers. De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de leerkracht van dienst en uiteindelijk bij de directie van school.

Kinderen eten van 12.00 uur tot 12.15 uur in de klas hun zelf meegebrachte lunch samen met de leerkracht. Ze spelen daarna buiten tot 12.55 uur. Zij kunnen gebruik maken van spelmaterialen en de speelmogelijkheden op het plein en de natuurtuin. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen onder toezicht.

Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.50 uur weer op het schoolplein gebracht worden.

Kosten voor het overblijven schooljaar 2023 – 2024

  • Bij 3 of 4 keer overblijven per week per kind per jaar € 149,00
  • Bij 1 of 2 keer overblijven per week per kind per jaar € 76,00

De kosten van het overblijven worden door de school in rekening gebracht door middel van een verzoek tot automatische incasso. Je ontvangt een factuur en een aankondiging dat er geïnd wordt. Je kunt ook door middel van een eigen overboeking betalen.

Aanmelden en betaling

Aanmelden voor het overblijven kan via een aanmeldformulier. Dit formulier ontvang je bij de start van het schooljaar en je vindt het ook hieronder.