Beleidsdocumenten

Er is veel publiciteit over de werkdruk en administratieve last in het (basis-)onderwijs. Echter, planmatig werken hoort er op De Bundeling gewoon bij. Wij werken volgens een terugkerende cyclus en systematisch aan de verbetering van ons onderwijs. Daarvoor maken we iedere vier jaren een schoolplan. Jaarlijks vertalen we het lopende schoolplan naar jaarplannen waarin we vastleggen wat we in het schooljaar willen aanpakken en bereiken. Hierna vind je het schoolplan 2015-2019 en de jaarplannen voor 2018-2019.