Notulen leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert vier tot vijf keer per jaar. Har Linssen is de leerkracht die de contactpersoon is voor de leerlingenraad. Wat de raad bespreekt, vind je hier onder;

201130 llnraad 2 verslag.docx 26,6 KB