Notulen leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert vier tot vijf keer per jaar. Har Linssen is de leerkracht die de contactpersoon is voor de leerlingenraad. Wat de raad bespreekt, vind je hier onder;

No files were found in the specified folder.