Klachtenregeling

Heb je zorgen of opmerkingen? Bespreek ze dan eerst met de leerkracht van je kind. Je kunt de leerkracht aanspreken ná schooltijd op het schoolplein of maak een afspraak als de leerkracht op dat moment andere verplichtingen heeft. Liever niet voor schooltijd. Dat moment is bedoeld voor snelle en korte mededelingen*. Onze aandacht gaat dan vooral naar het ontvangen van de leerlingen. Kom je er samen niet uit, leg dan je vraag voor aan Astrid (directeur) of aan Har (haar plaatsvervanger). Je kunt ook altijd een afspraak maken via tel. 06-51260022 of mail a.claessens@kom-leren.nl

*Aangezien de maatregelen rondom het coronavirus ervoor zorgen dat we elkaar lijfelijk minder gemakkelijk kunnen spreken, is het handig om contact te leggen met de leerkracht van je kind via mail of een bericht in Social Schools.

Contactpersoon

De school beschikt over een contactpersoon die je kan helpen om je onvrede of klacht naar de school te verwoorden. Je kunt van gedachten wisselen, advies vragen of verzoeken om namens jou een klacht in te dienen. Deze persoon kan je ondersteunen om je klacht op de juiste wijze en op de juiste plek neer te leggen. De voorzitter van de MR vervult deze rol en is bereikbaar via mr.bundeling@kom-leren.nl

Klacht indienen

Als je er met ons niet uitkomt, kun je contact opnemen met het College van Bestuur van Stichting kom Leren

Dat kan via Stichting kom Leren, Oranjeplein 201 6224KV Maastricht, tel: 043-4100300. De klachtenregeling van onze stichting vind je hieronder:

 

Vertrouwenspersoon

We willen dat iedereen op school zich veilig voelt. Daar werken we elke dag aan. Het kan toch zijn dat je daar met iemand over wil praten. In school is Jules Kostjens, de leerkracht van groep 3, de vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. 

Stichting kom Leren beschikt ook over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij of zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. Onze vertrouwenspersoon is Roland de Vries. Hij is te bereiken via mail roland@rolanddevries.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen

Je kunt je ook altijd wenden tot de landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508AD Utrecht, telefoon: 030-2809590